Övrigt

Nedanstående priser gäller från 9 januari 2024.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar. Eventuella läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften.

AIH med hormonstimulering (artificial insemination with husband semen)

8 000 kr

FSH-stimulering

9 000 kr

Ovulationsstimulering

3 000 kr

Konsultationsbesök/läkare (infertilitet)

1 500-2 000 kr

Telefonkonsultation, läkare

Gäller ej dig som gör behandling hos oss.

1 000 kr

Psykolog

Kontakta kliniken för prisuppgift.

Intyg

1 000 kr

Blodsmittprov inför behandling hos oss

1 500 kr

Tolk

1 200 kr

Beställning journalkopior

300 kr

Uteblivet besök

500 kr per person

Recept

Kontakta kliniken för prisuppgift.

Allmänna villkor

Behandlingsavtal skall godkännas av läkare efter medicinsk bedömning.

Betalningsvillkor: betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Faktura skickas vid stimuleringsstart. Eventuell kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften.  Alla kostnader för medicinering i samband med hormonstimulering betalas av patienten. Dessa kostnader täcks till viss del av högkostnadsskyddet för dig som är ansluten till svenska försäkringskassan.

Vi tar ej emot kontanter.